Tudatos vállalkozók: a törvényes határokon belül

Dr. Zenisek Andrea

Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra-fejlesztési és Kommunikációs iroda vezetője

Általánosan elfogadott elv, hogy a verseny kívánatos dolog, hiszen az költséghatékonysághoz, alacsony árakhoz és innovációhoz vezet.  Így a versenyzői piacokon magasabb szintű a fogyasztói jólét, de a verseny hozzájárul a gazdasági növekedéshez, a foglakoztatás és az életszínvonal emelkedéséhez is. Zenisek Andrea, a  GVH versenykultúra-fejlesztési vezetője félszáz vállalkozásvezető előtt segített megértetni,  hogy mire terjednek ki és miért szükséges szem előtt tartani a versenyjogi szabályokat, majd beszélt arról is, hogy mennyire tudatosak versenyjogi szempontból a mai vállalkozók.

 

A versenyt nem csak a hivatalos jogi keretek szorítják korlátok közé, hanem vannak olyan eszközök is, melyeket a piaci szereplők vetnek be törvénytelen módokon. Ilyen lehet például a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés vagy a versenykorlátozó megállapodás mellett egyes tisztességtelennek minősített kereskedelmi gyakorlatok alkalmazása is. A gazdasági erőfölény önmagában természetesen nem törvénybeütköző, de amint a vállalkozás visszaél ezzel a helyzetével, már az. A versenyjog legsúlyosabb megsértéseként tartják számon a versenykorlátozó megállapodásokat, vagyis a kartelleket. Ezek  a versenytársak és/vagy azok érdekképviseleti szervei közötti, a verseny kiiktatására vagy korlátozására vonatkozó titkos megállapodások megnyilvánulhatnak például az árak rögzítésében, egységesítésében, vagy éppen a piac felosztásában. Kevesen tudják, hogy ezek törvénybe ütköző piaci megoldások, és még kevesebben, hogy ha már felfedezték, lehetőségük van egyes jogkövetkezmények alóli mentesülésre is a GVH engedékenységi politikája révén. Mentesülhet ugyanis a teljes bírság megfizetése alól az, aki elsőként tárja fel a kartellt, míg jelentős bírságcsökkenéssel számolhat a további bizonyítékot szolgáltató kartell tag. Ez utóbbi lehetőség az ún. egyezséggel elérhető bírságenyhítéssel együttesen még inkább ösztönözheti a vállalkozásokat a  GVH-val való együttműködésre.

 

A megfelelőségre törekvő vállalkozások esetében is előfordulhat, hogy jogsértő valamely reklámjuk vagy kereskedelmi gyakorlatuk. Például megtévesztő  vagy éppen agresszív kommunikációjával a vállalkozás a fogyasztó döntését torzítja, ami jelentős számú fogyasztó döntésének torzulása esetén a piac folyamatait és a versenyfolyamatokat is eltérítheti.

 

Fontos visszajelzés volt a workshopon, hogy a kkv-k egy része valóban nem teljesen tudatosan működteti cégét, sokszor arra hagyatkoznak, hogy mi az, amit ők fogyasztóként jó gyomorral befogadnának. A munkafolyamat egyes fázisainál nem mindig merül fel a jogi keretek iránti érdeklődés, főként azért, mivel - jogi háttér vagy szaktudás hiányában - nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy a versenyjog mi mindenre terjed ki. Zenisek Andrea azt tanácsolta, hogy ebben az esetben érdemes megfontolni, mikor érkezik el a vállalkozó ahhoz a ponthoz, amikor szakértőt, jogászt kell bevonni. A GVH általános (www.gvh.hu) és tematikus honlapjain (www.megfeleles.hu; kartell.gvh.hu; gondoljavegighiggadtan.hu) segítséget kíván nyújtani mind a szabályok, mind a joggyakorlat megismeréséhez és megértéséhez. Ahhoz, hogy egy sokkal transzparensebb és vállalhatóbb vállalkozói kultúra épüljön ki Magyarországon, elengedhetetlen, hogy ne csak érzésszinten rögzüljenek a versenyjogi szabályok, hanem rendszer- és folyamatszinten legyenek meg azok a vállalkozók fejében.